Kutatás + Fejlesztés
Nagy szűrőfelületű, épített szűrős vízbeszerzési technológia fejlesztése

A vízi erőforrások minőségét és elérhetőségét a klímaváltozás alapvetően befolyásolja és ez számos víz intenzív ágazatra kihat, köztük az ivóvíz szolgáltatásra, az élelmiszer-előállításra, a mezőgazdaságra, halászatra, energiaszektorra stb. A vízszegénység Európa számos területén már most is gondot jelent és a helyzet az éghajlatváltozás hatására tovább romlik. A vízhiányos területek aránya Európában a jelenlegi 19 %-ról 2070-re 35 %-ra nőhet. Hazánkban az ivóvíz ellátás és annak biztonsága alapvető nemzetgazdasági érdek.


Az ivóvíz ellátás jelenlegi helyzetét elemezve elmondható, hogy országos szinten a közüzemi vízellátás jelentős részét, közelítően 40 %-át nyerik felszín közeli kavics összletekre telepített parti szűrésű kutakból. Ebből a vízbeszerzési forrásból látják el a főváros és az agglomeráció 2 milliós lakosságát is, folyamatosan biztosítva a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet. A klímaváltozási és egyéb (pl. haváriák, hajózás, folyószabályozás, kotrás, stb.) folyamatok azonban egyre több kockázatot jelentenek ezen vízbázisok számára.


A projekt eredményei alapján a tervezett prototípus alkalmazásával az ivóvíz ellátás biztonsága növekszik. A projekt újdonságtartalma abban áll, hogy a kifejlesztésre kerülő prototípus technológia a korábban alkalmazott technológiákhoz képest lényegesen nagyobb vízhozam elérését teszi lehetővé biztonságos vízminőség mellett. Az új kiépítésű rendszerű kút olyan területeken is hatékonyan alkalmazható nagy mennyiségű víz kitermelésére, ahol a hagyományos, parti szűrésű vízbázisokon üzemeltetett kutak már nem.


A szerződött támogatás összege : 410.791.311,- Ft

Támogatás intenzitása : 62,86 %

Tervezett megvalósítás dátuma : 2020.01.31.